Christine Yung:親中派,撐警藍絲

Author: 陳妍茵

2021-06-13(Personal Particulars)

Categories: 親中派 撐警藍絲
Post Topic Image

Details

English Name Christine Yung
Gender
Social Media Accounts Christine yung (Facebook)
Source (Telegram) Son Finds Parents #A0497

Christine Yung是一名「撐警藍絲」,支持香港警察虐待示威者。

她曾經在Facebook發表大量親中國共產黨及支持香港警察濫權濫暴的言論。

以下是更多相關的圖片:

Last Updated: 2021-06-13

Related Data

林美珍:親中派,撐警藍絲

Personal Particulars

林美珍係一名撐警藍絲,支持香港警察使用暴力對待市民。佢曾經係2019年區議會選舉期間,有份係黃大仙區票站引導選民投票俾親中派候選人,又恐嚇在場記者,詳見立場新聞報道。

Anita Lau:親中派,撐警藍絲

Personal Particulars

Anita Lau是一名「撐警藍絲」,支持香港警察虐待示威者。她曾在Facebook上發表親中及支持香港警察的言論,詳見下圖:

練德風:親中派,撐警藍絲

Personal Particulars

練德風係一名撐警藍絲,支持香港警察使用暴力對待市民。佢經常係Facebook轉發支持中國及香港警察嘅文章,詳見文底圖片。據讀者資料,佢係來自中國嘅新移民,曾經係Dior做過幾年,之後去左宏利做保險,專做大陸客,之後又返Dior做,而家係機場返工。佢亦有份支持警察開槍,認為示威者係「曱甴」。親屬資料圖右為事主伴侶:Terrence Chong職業 / 身份:地產相關