Christine Yung:親中派,撐警藍絲

Author: 陳妍茵

2021-06-13(Personal Particulars)

Categories: 親中派 撐警藍絲
Post Topic Image

Details

English Name Christine Yung
Gender
Social Media Accounts Christine yung (Facebook)
Source (Telegram) Son Finds Parents #A0497

Christine Yung是一名「撐警藍絲」,支持香港警察虐待示威者。

她曾經在Facebook發表大量親中國共產黨及支持香港警察濫權濫暴的言論。

以下是更多相關的圖片:

Last Updated: 2021-06-13

Related Data

程琳琳:親中派

Personal Particulars

程琳琳係一名親中派嘅人。佢曾經轉發支持元朗恐佈份子嘅言論,如下圖:

Theodora Chan:親中派,撐警藍絲

Personal Particulars

Theodora Chan是一名「撐警藍絲」,支持香港警察使用暴力對待市民。她曾經在Facebook發表大量親中國共產黨及支持香港警察濫權濫暴的言論。以下是更多相關的圖片:

梁卓然:親中派,港中政府要員

Personal Particulars

梁卓然係一名親中派人士,係香港政府任職律政司刑事檢控專員,有份濫用權力控告香港抗爭者。 佢曾經為係一宗襲警案中受傷嘅警察申請匿名令,意圖阻礙公眾得知案件詳情,並為引入中共國安假扮嘅警察開路,詳見立場新聞報道。 根據過往資料,佢曾經係2005年一宗民事案件 (DCCJ3619/2002) 中,俾法官認定係「不誠實證人」,詳見當時判決書。