Tsang Yuen Wai:親中派,撐警藍絲,暴力份子

Author: 陳妍茵

2019-10-06(Personal Particulars)

Post Topic Image

Details

English Name Tsang Yuen Wai
Gender
Phone Number 64920966
Addresses 馬鞍山迎海21G
Source (Telegram) Son Finds Parents #C0292

Tsang Yuen Wai係一名撐警藍絲,支持香港警察使用暴力對待市民。

佢曾經係2019年9月6日持刀,打算襲擊示威者。

親屬資料

伴侶:Zhong Xin Yi
電話號碼:5164 7463

女兒:Tsang Pak Wa

兒子:Tsang Choi Wang

母親:Lau Chun Lin
電話號碼:9376 3860

其他親戚:Tsang Nga Wan

Last Updated: 2020-10-11

Related Data

鄭麗華:親中派

Personal Particulars

鄭麗華係一名親中人士,曾經參加親中團體所舉辦嘅聚會。

唐卓源:香港警察

Personal Particulars

唐卓源係香港警察嘅一份子,曾經出現係黃大仙區嘅示威當中,見下圖(最中間者係唐卓源): 據一手資料指出,唐卓源係佢讀中四嗰年,係班際足球比賽惡意剷斷人隻腳。 親屬資料 妻子:Mika Tam(封面圖片右邊)

黃四川:親中派,暴力份子,黑社會

Personal Particulars

黃四川是親中派的一名成員或支持者。他曾經參與2019-07-21元朗恐佈襲擊,詳見下圖:據讀者資料,他有份策劃該次元朗襲擊。他亦與親中人士及元朗恐襲策劃者何君堯關係密切,曾為他的助選團成員,平日也經常出面替何君堯辦事。例如他曾經在2016年立法會選舉中,脅迫自由黨新界西選區參選人周永勤棄選,以令何君堯當選機會增加,詳見立場新聞報道。