Data under Keyword 香港警察

香港警察

香港警察,知法犯法。 支持警察,吞槍自殺。

右方為廖建航

Personal Particulars

廖建航:香港警察
廖建航係香港警察嘅一份子。 據讀者資料,佢係2019-07-21元朗恐襲期間駐守元朗警署,有份同元朗鄉事派恐佈份子共謀,容許佢地無差別襲擊市民。私人生活方面,佢係讀大學期間曾經多次因為成績唔合格而差啲被踢出校,又曾經「一見鍾情」某名女同學,人地唔理佢就當自己失戀。佢嘅脾氣亦相當暴躁,曾經試過無故踢枱同打儲物櫃。

Personal Particulars

李卓鴻:香港警察 UI15953
李卓鴻為香港警察嘅一份子。 佢曾經有份係2020年6月封鎖地鐵旺角站,私下亦經常發表示威者係「暴徒」等言論。

Personal Particulars

李綺雲:香港警察
李綺雲係香港警察嘅一份子。

Personal Particulars

何顯強:香港警察
何顯強係香港警察嘅一份子。 佢曾經係就讀毅進文憑嘅時候,同一班立志加入香港警察嘅同學係學校假扮成當中成員,守住門口唔容許其他同學進入課室。除此之外,佢亦曾經揚言佢為10萬加班費可以做任何事情,又經常係通訊軟件群組入面發放色情資訊。

Personal Particulars

黃健熙:香港警察
黃健熙係香港警察嘅一份子。 佢曾經為香港警察「交代」拘捕抗爭者嘅情況,又聲稱唔會「姑息」暴力行為,以下係佢出現係記者會嘅現場圖片:

Personal Particulars

蔡展鵬:香港警察 UI70365、濫權黑警、中共國安
蔡展鵬係香港警察嘅一份子。 佢係2020年7月後調任香港警察新設立嘅「國安處」處長,有份為中國共產黨擔任秘密警察,全面打壓香港公民人權及自由。

Personal Particulars

傅駿業:香港警察
傅駿業係香港警察嘅一份子。 佢曾經係2014年雨傘運動期間,任識機動部隊訓練組,有份拘捕俾7名香港警察成員毆打嘅市民曾健超,並用膠手銬鎖上佢嘅雙手。佢又係後來關於曾健超被毆打嘅案件中,否認見曾健超被噴胡椒噴霧,詳見香港電台報道。

Personal Particulars

陳純青:香港警察
陳純青係香港警察嘅一份子。 佢係2017年任有組織罪案及三合會調查科總督察,曾經有份參與控告2016年旺角示威嘅抗爭者,並係抗爭者被判入獄後,係法院門外表示歡迎裁決,更指出不會姑息暴力,對參與旺角暴亂使用暴力的人予以嚴厲譴責。詳見共產黨附屬媒體大公報嘅報道。

Personal Particulars

劉雲達:香港警察
劉雲達係香港警察嘅一份子。 佢曾經有份上門拘捕一名指出「警察係警署內打死人」嘅抗爭者,仲揚言「不要心存僥倖,在網上進行犯罪行為,警方有信心有能力緝捕」,詳見新聞報道。

Personal Particulars

雷俊傑:香港警察、濫權黑警
雷俊傑係香港警察嘅一份子。 佢曾經係2020-07-01反國安法示威當中,離開香港警察成員隊伍,衝出100米外追打示威者,結果俾義士用刀刺中手臂受傷。